Kredyty Firmowe / Deweloperskie

Kredyty Firmowe / Deweloperskie

Przez pojęcie kredyt firmowy rozumie się kredyt udzielany przez bank podmiotowi gospodarczemu.
Rodzaje kredytów firmowych:

kredyt hipoteczny dla firm, który daje możliwość łączenia różnych celów kredytowania takich jak:

 • budowa / zakup nieruchomości
 • rozwój / bieżąca działalność firmy
 • refinansowanie zaciągniętych kredytów.

– kredyt inwestycyjny przyznawany na:

 • finansowanie bieżących potrzeb, zwiększenie środków Kredytobiorcy na finansowanie majątku obrotowego
 • finansowanie nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego

– kredyt obrotowy nieodnawialny:

 • może stanowić uzupełnienie środków finansowych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo
 • pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa lub bieżących płatności – tak, aby zachować płynność i ciągłość w prowadzonej działalności

– kredyt obrotowy odnawialny:

 • może stanowić uzupełnienie środków finansowych dla przedsiębiorstwa
 • pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa lub bieżących płatności
 • jego spłata powoduje odnowienie się dostępnego limitu do pierwotnej wysokości

Linia debetowa i kredyt w rachunku bieżącym przyznawane na:

 • sfinansowanie bieżących potrzeb, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • środki z linii debetowej/kredytu w rachunku bieżącym  zapewnią utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, pozwalając na swobodne prowadzenie rozliczeń z partnerami handlowymi zwłaszcza w przypadku rozbieżności pomiędzy terminami wpływów i wydatków

PROPOZYCJA DLA DEWELOPERÓW!!!
Oferta naszego doradztwa obejmuje również pomoc w uzyskaniu kredytu deweloperskiego.

Kredyt deweloperski to produkt, który przeznaczony jest na sfinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z budową nieruchomości, które będą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali mieszkalnych lub usługowych w celach zarobkowych. Jest to kredyt celowy, przeznaczony na sfinansowanie budowy i dedykowany jest tylko tym jednostkom organizacyjnym, które zajmują się działalnością deweloperską. Najczęściej tego typu przedsięwzięcia realizowane są w ramach tzw. spółki celowej.

Przedmiotem kredytowania są najczęściej budynki wielorodzinne przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, osiedla budynków wielorodzinnych, apartamentowce, osiedla domów jednorodzinnych, powierzchnie komercyjne tj. usługowe, handlowe, biurowe lub mieszane.

Doradcy kredytowi Mieszkajnajtaniej.pl są obecni w trakcie całej procedury przyznawania Państwu kredytu. Współpraca rozpoczyna się od pierwszego spotkania, w trakcie którego precyzują Państwo swoje oczekiwania, a kończy sfinalizowaniem umowy z bankiem.

Nasi doradcy pomogą Państwu w:
– wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej, dopasowanej indywidualnie do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości
– załatwieniu wszystkich formalności, wypełnieniu z Państwem dokumentów bankowych
– skompletowaniu w imieniu Państwa wymaganej przez banki dokumentacji
– dostarczeniu w imieniu Państwa wymaganej dokumentacji do banków

Dokładamy starań, aby cały proces kredytowy przebiegał  szybko i sprawnie. Na życzenie pomagamy Państwu także po sfinalizowaniu umowy z bankiem służąc radą i pomocą.